Ser du dit barn?

Oplever du, at din partner kommer med voldsomme beskyldninger mod dig – uden nogen form for dokumentation? Beskyldninger som kan få voldsomme konsekvenser for dit samvær med børnene?

Vi har f.eks. oplevet hvordan en påstand om, at parrets skænderier var psykisk vold imod kvinden, kan give adgang til hjælp fra et kvindekrisecenter. Det medfører i mange tilfælde et øget konfliktniveau hvor mand og barn mister kontakten. I værste tilfælde uden at den bliver genoptaget.

Vores erfaring er, at der særligt er problemer med farens samvær, når børnene er under tre år. Men også når der er tale om mindre børn er det afgørende for barnets fremtid og tarv, at det har mulighed for at opretholde en tæt relation til begge forældre.

Er det nu også den bedste måde at varetage kvindens og især barnets tarv på? At fratage barnet den ret til kontakt med begge sine forældre, som et enigt folketing har fundet så vigtig, at den ligger indfattet i forældreansvarsloven.  Er det ikke snart på tide, at mandens og kvindens respektive hjælpere finder ud af at arbejde en smule sammen for at holde børnene så fri som muligt af de negative konsekvenser af de voksnes indbyrdes problemer?

Også det offentlige system må blive i stand til langt bedre end i dag at skelne mellem påstand og faktum Som det er i dag trives manipulation i bedste velgående, og ikke kun kvinder, men også mænd og børn udsættes for overgreb, som måske nok ikke sætter mærker på kroppen, men til gengæld i høj grad gør det på sjælen. Det er i den forbindelse glædeligt, at samtlige folketingets partier nu er blevet enige om et lovforslag om at begrænse samarbejdschikane. Vi håber at det kommer til at gøre en forskel i praksis for de berørte børn og deres forældres samarbejde om dem