Vold i tal

Vold mod mænd falder ofte under radaren og især den psykiske del af volden bliver ikke registreret, bl.a. fordi manden ikke har lyst til at blive karakteriseret som et offer. Derfor ved vi reelt ikke så meget om omfanget af vold mod mænd.

En undersøgelse fra Ministeriet for Ligestilling og Statens Institut for Folkesundhed kommer frem til at 10.000 mænd og 29.000 kvinder med dansk statsborgerskab årligt udsættes for vold fra en tidligere eller nuværende partner

Registreringer af Mandecentrets brugere viser, at over 10 procent af de henvendelser vi får drejer sig om vold mod mænd. Her er vi godt klar over, at vi ikke selv får alle tilfælde af vold mod manden registreret.

Spørger man manden selv, viser tallene sig større. En mindre undersøgelse fra Socialstyrelsen blandt et udsnit af brugerne af mande- og mandekrisecentrene, viser at 22 pct. af mændene oplevede sig udsat for fysisk vold og 41 procent for psykisk vold. I 77 pct. af tilfældene var det den kvindelige ekspartner, som var udøver af volden.